Novelas > Traducciones > Es deia Lluís

Traducciones

Portada - Es deia Lluís


Es deia Lluís
Resumen en catalán de "Chamábase Luis"

Es deia Lluís. Un picapedrer n'ha gravat el nom a la pedra grisa que cobreix el seu n ínxo 1, un deIs que I'Ajuntament cede ix per deu anys als qui no tenen sepultura propia. És el darrer regal de la seva mareo La inscripció més senzilla costa quaranta mil pessetes, per aixo hi ha tantes lloses sense nom en aquesta part del cementiri.
Tenia trenta anys. Era vidu, amb dos fills, un de tretze anys i un de vuit. Drogoaddicte des que en tenia vint. Vivia sense treballar, a costa de 2a família i del que treia de rampinyar el que podia. Era alt, more, d'u22s verds i ben plantat. El petit de quatre germans, fills d'una família modesta.


Tots els qui van seguir de prop la seva trajectoria vitalli havien desitjat la mort. Tots, alllarg d'aquests darrers anys, havien dit alguna vegada: Tant de bo es mori aviat! Ara ja és mort. Ara en queden només els records i la tristesa, barrejats amb la sensació d'alleujament de qui ha acabat una lluita esgotadora i inútil.


La seva vida ha acabat, pero la seva historia continua íntimament unida a altres histories que van comenr;ar abans que ell naixés i que continuaran després de la seva mort. Va ser aquesta trama de vides el que vaig voler recollir en aquestes pagines que avui completo, d'una manera simbolica, el mateix dia que el picapedrer ha gravat el seu nom al nínxol gris del cementiri. Només el temps dira si les paraules són més duradores que la pedra.

 

derechos reservados por Marina Mayoral